Ordinul M.A.I. nr. 144 din 20 iulie 2012

În data de 24 iulie 2012 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii,

Ședința Consiliului de Conducere al I.G.P.R.

În data de 19.07.2012 la sediul I.G.P.R. din Mihai Vodă, a avut loc ședința Consiliului de Conducere al I.G.P.R. prezidată de domnul chestor principal de poliție Petre TOBĂ, unde a fost aprobat noul Concept al Poliției Rurale.

Federația Polițiștilor Sed Lex a fost reprezentată de Președinte Vîlnei Florin - Ilie, care a susținut aprobarea noului concept, din care reamintim: 

ŞEFI DA, MANAGERI BA

Sunt tot mai multe unităţi teritoriale de poliţie unde unii şefi confundă instituţia cu propria moşie şi se comportă ca nişte vătafi, pentru domniile lor nu contează reglementările în vigoare, prevederile Acordului încheiat de organizaţiile sindicale cu M.A.I., ci propriile lor vreri.

Sunt încă şefi care nici pe departe nu deţin abilităţile manageriale necesare funcţiei şi care manifestă un comportament abuziv, dictatorial.

Ședință de lucru privind noua Concepție de organizare a Poliției Rurale

                                        

Astăzi 11.07.2012, Biroul Operativ al Federației Polițiștilor SED LEX şi celelalte sindicate reprezentative, precum şi CNP au discutat cu structurile de specialitate din I.G.P.R. proiectul noii concepţii de eficientizare a structurilor de ordine publică în mediul rural.

Muncă cu toptanul, drepturile de echipament restante cu ţârâita

Nimeni nu mai este credibil în România zilelor noastre. Dacă domnul ministru Ioan Rus a promis iniţial că restanţa la norma de echipare se acordă integral în luna iulie, iată că acelaşi ministru printro circulară acordă numai 50% din respectiva normă.

Precizăm că pentru luna iulie compensaţia lunară pentru chirie și indemnizația pentru creșterea copilului nu a fost mărită cu 8%.

Ordin M.A.I.-procedură plată titluri executorii

Ministrul Administrației și Internelor a emis Ordinul nr. 138 din 15 iunie 2012, pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii.

Încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012

Așa cum v-am promis, vă atașăm Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 37 din 27 iunie 2012, prin care acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare și numirea în funcții a absolvenților promoțiilor 2012, se va realiza cu data de 01 decembrie 2012.

Întâlnirea președintelui Sed Lex Florin VÎLNEI cu dl. ministru Ioan RUS-marți 26 iunie 2012

ALTĂ GUVERNARE, ACELEAŞI PROBLEME DEZASTRUOASE.Dacă pe data de 24 mai 2012, la sediul M.A.I., domnul ministru Ioan RUS ne asigura că este ca şi soluţionată încadrarea absolvenţilor din promoţia 2012 ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului de ordine publică, fie chiar şi prin suplimentarea temporară a efectivelor ministerului, iată că a venit sorocul absolvirii care a fost întâmpinat cu o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care stabileşte unele măsuri privind încadrarea absolvenţilor di

PÂNĂ LA URMĂ DE VINĂ ESTE ACARUL PĂUN

Încă o dată se dovedeşte, dacă mai era cazul, că în războiul forţelor politice, chiar şi în cazul Adrian Năstase, cineva trebuie să tragă ponoasele, respectiv Poliţia Română şi angajaţii săi.

În timp ce familia lui Adrian Năstase îi acuză, pe poliţiştii desemnaţi să pună în aplicare mandatul de arestare, de purtare abuzivă, procurorul general îi ameninţă că dacă nu au respectat procedurile, cu siguranţă domnia sa le va retrage avizul de poliţist judiciar.

Consiliu de Conducere al I.G.P.R. cere părerea polițiștilor!

Consiliul de Conducere al I.G.P.R. s-a întrunit în ședință de lucru în data de 23.06.2012, având ca temă principală de dezbatere reorganizarea poliției rurale.

La ședința de lucru Federația Polițiștilor Sed Lex a fost reprezentată prin Președinte Florin VÎLNEI, care a susținut necesitatea reorganizării poliției în mediul rural, după o analiză atentă și o largă consultare a polițiștilor, pentru a ne putea face o imagine de ansamblu a prezentului concept. 

Pagini

Subscribe to SED LEX Federatia Politistilor - In spiritul legii RSS