Suplimentare de fonduri la M.A.I.

Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu suma de 36.000 mii lei, pentru reparaţia capitală a elicopterelor din dotarea Ministerului A

OARE CÂŢI MAI SUNTEM ?

Este oare posibil ca într-o ţară, care se mai pretinde şi europeană, să nu se mai cunoască nici cel puţin de câte suflete mai este locuită? Sigur că da, aceasta este România dacă mai era cazul să-i dăm numele, care de fapt nu se mai prea ştie dacă este condusă de la Bucureşti sau de la Budapesta. Apropo, după intervenţia premierului ungar în treburile interne, până la urmă ne aşteptam ca diplomaţia de la Bucureşti să se facă foc şi pară şi să ia atitudine pe toate canalele.

Ordinul M.A.I. nr. 172

Ministerul Administrației și Internelor a emis ordinul nr. 172 din 13 iulie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de reconversie profesională a poliţiştilor la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ordinul M.A.I. nr. 144 din 20 iulie 2012

În data de 24 iulie 2012 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii,

Ședința Consiliului de Conducere al I.G.P.R.

În data de 19.07.2012 la sediul I.G.P.R. din Mihai Vodă, a avut loc ședința Consiliului de Conducere al I.G.P.R. prezidată de domnul chestor principal de poliție Petre TOBĂ, unde a fost aprobat noul Concept al Poliției Rurale.

Federația Polițiștilor Sed Lex a fost reprezentată de Președinte Vîlnei Florin - Ilie, care a susținut aprobarea noului concept, din care reamintim: 

ŞEFI DA, MANAGERI BA

Sunt tot mai multe unităţi teritoriale de poliţie unde unii şefi confundă instituţia cu propria moşie şi se comportă ca nişte vătafi, pentru domniile lor nu contează reglementările în vigoare, prevederile Acordului încheiat de organizaţiile sindicale cu M.A.I., ci propriile lor vreri.

Sunt încă şefi care nici pe departe nu deţin abilităţile manageriale necesare funcţiei şi care manifestă un comportament abuziv, dictatorial.

Ședință de lucru privind noua Concepție de organizare a Poliției Rurale

                                        

Astăzi 11.07.2012, Biroul Operativ al Federației Polițiștilor SED LEX şi celelalte sindicate reprezentative, precum şi CNP au discutat cu structurile de specialitate din I.G.P.R. proiectul noii concepţii de eficientizare a structurilor de ordine publică în mediul rural.

Muncă cu toptanul, drepturile de echipament restante cu ţârâita

Nimeni nu mai este credibil în România zilelor noastre. Dacă domnul ministru Ioan Rus a promis iniţial că restanţa la norma de echipare se acordă integral în luna iulie, iată că acelaşi ministru printro circulară acordă numai 50% din respectiva normă.

Precizăm că pentru luna iulie compensaţia lunară pentru chirie și indemnizația pentru creșterea copilului nu a fost mărită cu 8%.

Ordin M.A.I.-procedură plată titluri executorii

Ministrul Administrației și Internelor a emis Ordinul nr. 138 din 15 iunie 2012, pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii.

Încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012

Așa cum v-am promis, vă atașăm Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 37 din 27 iunie 2012, prin care acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare și numirea în funcții a absolvenților promoțiilor 2012, se va realiza cu data de 01 decembrie 2012.

Pagini

Subscribe to SED LEX Federatia Politistilor - In spiritul legii RSS