Situaţie chirii 2013

Ministerul Afacerilor Interne a întocmit o situaţie sintetică privind compensaţiile lunare de chirie cuvenite poliţiştilor raportate la diferenţa între valoarea chiriei rezultată prin aplicarea plafoanelor valorice şi valoarea chiriei existente la nivelul municipiului Bucureşti, municipii reşedinţă de judeţ, municipii / oraşe şi localităţi rurale.

Biroul Operativ

SED LEX

M.A.I. va elabora proiectul de O.U.G. privind plata muncii suplimentare

Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr. II/3345 din 23.05.2013 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să aibă ca obiect de reglementare plata unui spor de 100% din salariul funcţiei de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglemetările legale în vigoare, nu se lucrează.

M.A.I. Semnarea acordului 22.05.2013

Astăzi 22.05.2013, orele 10.00, s-au finalizat negocierile pentru încheierea Acordului Colectiv privind raporturiloe de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne.

Oare aceşti indivizi ne apără interesele în faţa şefilor?

Nr.1035/20.05.2013                Nr. înregistrare A.N.I. 2418/20.05.2013

Către,

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

Domnul preşedinte Horia GEORGESCU

Spaţiile de agrement ale M.A.I. la dispoziţia poliţiştilor

La solicitarea organizaţiilor sindicale, Ministerul Afacerilor Interne a dat dovadă de transparenţă privind spaţiile de cazare şi agrement, făcând publică lista acestora precum şi locurile disponibile.

Oferte sejur 2013

OFERTE VACANŢĂ 2013!

Comisie Dialog Social-Lege Ordine Publică

Astăzi 13.05.2013 s-a discutat la sediul M.A.I. proiectul de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, iniţiat şi adoptat de Senat. Cu toate că iniţial se stabilise ca discuţia să aibă loc în săptămâna 20 – 24.05.2013, după consultarea membrilor organizaţiilor sindicale, însă caracteristic ministerului în mod intempestiv a organizat dezbaterea pentru a mai bifa o activitate, adică poliţiştii să nu-şi mai poată spune un punct de vedere pentru îmbunătăţirea proiectului.

Senatorii au iniţiat şi adoptat noua lege a ordinii publice

La proiectul de lege iniţiat şi adoptat de Senatul României care urmează să fie dezbătut în Camera Deputaţilor, Ministerul Afacerilor Interne a formulat propuneri de îmbunătăţire a acestui proiect, pe care le prezentăm în tabelul comparativ anexat.

Hristos a Înviat!

Biroul Operativ al Federaţiei Poliţiştilor Sed Lex, urează tuturor poliţiştilor un PAŞTE FERICIT alături de familii şi de cei dragi. HRISTOS A ÎNVIAT !

 

 

 

M.A.I. recunoaşte nerespectarea programului normal de lucru

Sindicatul SED LEX  a sesizat în nenumărate rânduri Inspectoratului General al Poliţiei Române, cât şi conducerea M.A.I., că în unităţile de poliţie se încalcă prevederile Ordinului M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, prin efectuarea de mii de ore suplimentare de către poliţişti, fără ca aceştia să aibă posibilitatea refacerii capacităţii de muncă.

Pagini

Subscribe to SED LEX Federatia Politistilor - In spiritul legii RSS