M.A.I.-vorbe şi atât!

Ministerul Afacerilor Interne dă dovadă de neseriozitate în relaţia cu organizaţiile sindicale în detrimentul angajaţilor, întrucât am negociat cu conducerea M.A.I. modificarea articolelor privind compensaţia pentru chirie şi probleme privind regimul disciplinar al poliţiştilor, modificări ce nu se regăsesc în O.U.G. Asta demonstrează că una se discută la nivelul ministerului şi alta se face ( chiar domnul ministru a fost de acord cu aceste propuneri ).

Anexăm O.U.G.

Medicamente

După cum cunoaşteţi, potrivit prevederilor Legii nr.360 din 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, dumneavoastră şi membrii de familie beneficiaţi gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

DIHONIE ŞI ATÂT

Comisarul şef de poliţie MAN LIVIU, şef al Biroului inspecţie internă din cadrul IPJ Covasna, probabil pentru a-şi demonstra eficienţa, inventează fapte şi exagerează în prezentarea unor nereguli minore, creând astfel nemulţumiri şi dihonie în rândul personalului inspectoratului.Toate acestea, apreciem noi, se întâmplă pe fondul carenţelor în pregătirea profesională şi până la urmă este de înţeles, pentru că domnia sa în anul 1992 a devenit ofiţer „la apelul de seară” fără a îndeplini co

Angajările din M.A.I. fac victime colaterale

Este arhicunoscut faptul că fostul secretar general al M.A.I., chestor de poliţie Constantin Cristian Baci care a zburdat sub oblăduirea ministrului Blaga, împreună cu chestorul de poliţie Adrian Pătraşcu, fost director general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, funcţie ocupată pe baza relaţiilor de prietenie cu Baci, au fost promotorii unor angajări ilegale în structurile ministerului.

Admiterea 2013

Admiterea 2013 în instituţiile de formare profesională iniţială din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne.

Biroul Operativ SED LEX

Chiria poliţiştilor-o problemă pentru M.A.I.?!

Către DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Domnul comisar şef de poliţie dr.ing. Ion Peligrad

Împuternicit director general

Situaţie chirii 2013

Ministerul Afacerilor Interne a întocmit o situaţie sintetică privind compensaţiile lunare de chirie cuvenite poliţiştilor raportate la diferenţa între valoarea chiriei rezultată prin aplicarea plafoanelor valorice şi valoarea chiriei existente la nivelul municipiului Bucureşti, municipii reşedinţă de judeţ, municipii / oraşe şi localităţi rurale.

Biroul Operativ

SED LEX

M.A.I. va elabora proiectul de O.U.G. privind plata muncii suplimentare

Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr. II/3345 din 23.05.2013 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să aibă ca obiect de reglementare plata unui spor de 100% din salariul funcţiei de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglemetările legale în vigoare, nu se lucrează.

M.A.I. Semnarea acordului 22.05.2013

Astăzi 22.05.2013, orele 10.00, s-au finalizat negocierile pentru încheierea Acordului Colectiv privind raporturiloe de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne.

Oare aceşti indivizi ne apără interesele în faţa şefilor?

Nr.1035/20.05.2013                Nr. înregistrare A.N.I. 2418/20.05.2013

Către,

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

Domnul preşedinte Horia GEORGESCU

Pagini

Subscribe to SED LEX Federatia Politistilor - In spiritul legii RSS