Ordinul MAI a fost adoptat

PROIECT DE ORDIN AL M.A.I. CARE STABILEȘTE CONDIȚIILE PENTRU CONFERIREA SEMNULUI ONORIFIC “ÎN SERVICIUL PATRIEI”

Astăzi, 22.11.2018, la sediul MAI a avut loc şedinţa Comisiei de dialog social a MAI, unde s-a dezbătut  proiectul ,,Ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific <<În Serviciul Patriei>> pentru ofițeri, maiștri militari, subofițeri, poliţişti, preoți militari, soldați și gradați profesioniști”. Proiectul de ordin a fost elaborat  având la bază Legea nr. 149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale (Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;  Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri;  Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat)
Prin modificările efectuate polițiștii care au provenit din m.a.b.c., j.a.c. sau p.f.a.c., precum și soldații/gradații profesioniști au dreptul la pensie militară și la acordarea Semnului onorific “În Serviciul Patriei”.
Prezentăm în continuare conținutul proiectului de ordin.