In atentia membrilor de sindicat

DE CE ESTE BINE SĂ TE ÎNROLEZI ÎN SINDICAT ?

  • Un membru de sindicat cu viziune trebuie să cunoască atât obligaţiile profesionale cât şi drepturile ce îi revin. Sunt situaţii când problemele apar datorită necunoaşterii drepturilor de către membrii de sindicat şi astfel, uneori pun mai mult preţ pe zvonuri. De fiecare dată este bine de verificat orice informaţie, pentru că uneori aceasta poate fi greşită, incompletă sau la nivel de zvon.
  • Nu întotdeauna neacordarea unui drept  trebuie pus  pe seama acţiunii intenţionate a cuiva, deoarece până la urmă ea poate fi greşeala sau eroarea unui coleg care lucrează la un alt compartiment (resurse umane, financiar, etc.). De aceea, în majoritatea situaţiilor, atunci cînd un drept îţi este încălcat, o simplă cerere adresată şefului compartimentului sau şefului nemijlocit este suficientă. De fiecare dată trebuie să puneţi accent pe soluţionarea amiabilă a problemelor ce le aveţi cu instituţia.
  • Când problema nu a fost rezolvată prin forţe proprii adresaţi-vă organizaţiei de sindicat pentru că altfel sindicatul nu poate şti când drepturile individuale ale dumneavoastră au fost încălcate. Sindicatul trebuie să cunoască despre încălcarea colectivă a drepturilor membrilor săi.
  • Cu toate acestea nu trebuie să lăsaţi totul pe seama sindicatului care vă reprezintă. Organizaţia sindicală nu vă poate înlocui în toate împrejurările însă în majoritatea situaţiilor vă poate ajuta. Îndeobşte în structurile poliţieneşti şefii profită de teama subalternilor de a-şi revendica personal drepturile.
  • Problemele care nu-şi găsesc rezolvarea pe cale amiabilă se pot soluţiona în justiţie. Sindicatul în care activezi are dreptul legal dar şi obligaţia de a promova acţiuni în instanţă în numele şi în interesul membrilor de sindicat.
  • Când sindicatul care vă reprezintă a epuizat toate posibilităţile de care dispune pentru rezolvarea problemelor membrilor de sindicat, intervine Federaţia Naţională a Sindicatelor din Poliţie SED LEX.
  • Întotdeauna sindicatul vă ajută cu privire la problemele ce au legătură cu serviciul, însă nu poate interveni în soluţionarea problemelor personale pe care le aveţi în afara unităţii în care vă desfăşuraţi activitatea.
  • În situaţia că aţi săvârşit o abatere disciplinară, organizaţia sindicală nu vă poate absolvi de răspunderea personală pe care o aveti, însă sindicatul poate urmări ca structura în care vă desfăşuraţi activitatea să respecte întocmai procedurile şi prevederile legale pe timpul cercetării.
  • Pentru ca organizaţia sindicală, ce vă reprezintă, să fie puternică trebuie să daţi dovadă de solidaritate şi să participaţi la acţiunile organizate de către aceasta.Unitatea membrilor de sindicat face puterea.