Structura organizatiei

ORGANIZAREA  FEDERAŢIEI

     Federaţia este o organizaţie sindicală care acţionează pe principiul asocierii libere şi voluntare a sindicatelor constituite la nivelul structurilor poliţieneşti.

     Organele de decizie ale Federaţiei sunt:

     Conferinţa Naţională: este organul suprem de conducere al federaţiei la lucrările căreia participă cu drept de vot, membrii Biroului Executiv,preşedinţii organizaţiilor sindicale afiliate,câte un delegat pentru fiecare 300 de membri plătitori de cotizaţie la zi din fiecare organizaţie sindicală afiliată, organizaţiile care au un număr  mai mic de 300 de membrii de sindicat au dreptul la un delegat la Conferinţa Naţională. Conferinţa Naţională se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 5 ani, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie şi are ca atribuţii principale, modificarea statutului, stabilirea obiectivelor generale şi a strategiei pe termen mediu şi lung precum şi alegerea organelor de conducere ale federaţiei.

 
     Colegiul Liderilor: este organul de conducere colectivă al federaţiei între conferinţe şi este constituit din liderii organizaţiilor sindicale afiliate.Colegiul Liderilor se întruneşte în şedinţe ordinare anuale sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie şi urmăreşte modul de aplicare a statutului şi a obiectivelor stabilite de către Conferinţa Naţională şi decide în politica de orientare sindicală pe termen mediu, aprobă bugetul, execuţia bugetară şi regulamentele federaţiei.

     Biroul Operativ: este organ de execuţie al Federaţiei şi conduce activitatea acesteia în perioada dintre şedinţele Colegiului Liderilor, este ales de Conferinţa Naţională pentru un mandat de 5 ani şi are în componenţă, un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi un secretar general. Biroul Operativ are sarcina de a pune în practică deciziile Colegiului Liderilor şi de a rezolva problemele curente ale federaţiei.