Transferul contribuției afectează grav veniturile angajaților M.A.I

Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţa Guvernului României din data 8.11.2017, până la această dată nu a fost publicată in M. Oficial.

Modificările aduse prin O.U.G. vor conduce la o scăderea drastică a veniturilor, salariului net începând cu luna decembrie 2017, iar din februarie 2018 pierderile salariale ajungând la aproximativ 25%.

"SPECIALIȘTII" doreau abrogarea art. 31, alin. 2 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, care prevede că:
,, Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuția individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar”, dar şi aplicarea prevederilor acestei O.U.G., în cazul familiei noastre ocupaţionale, de la data publicării ei în M.Of. şi nu de la 01.01.2018, aşa cum se preconiza pentru ceilalţi bugetari.

Prin abrogarea acelui articol din Legea 223/2015 şi devansarea termenului de aplicare a OUG, salariile noastre nete ar fi fost diminuate.

La acest moment Guvernul merge pe o variantă care poate duce la o creștere salarială pentru angajații M.A.I. de aproximativ 3 %, dar pentru alte categorii bugetare, gen educație de 30% iar sănătate 100%.

Facem precizarea ca această SUPER creștere salarială de aproximativ 3 % este valabilă pentru tot segmentul de Ordine și Siguranță Națională: M.A.I., M.Ap.N., S.R.I., S.P.P., S.T.S.

Biroul Operativ Sed Lex