Testul poligraf in procesul penal

”Rezultatul testului poligraf nu conferă o certitudine cu privire la existenţa sau inexistenţa comportamentului simulat, neputând prezenta o certitudine privind vinovăţia ori nevinovăţia inculpatului, iar pe de altă parte, de cele mai multe ori, este imperfect, dependent de o multitudine de factori cum ar fi emotivitatea uneori crescută, nervozitate, deficienţe psihice, etc.

*Concluziile testului poligraf nu pot fi considerate ca furnizând probe, în sensul procesual al noţiunii, întrucât poligraful nu este mijloc de probă.*

*Acestea pot fi valorificate, în planul unei soluţii, doar în calitatea lor de indicii care coroborate cu alte elemente de fapt conduc către o anume concluzie.”*

(Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 257 din 21 aprilie 2017, portal.just.ro)