Suplimentare de fonduri la M.A.I.

Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu suma de 36.000 mii lei, pentru reparaţia capitală a elicopterelor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor capabile să intervină în cazul producerii unor calamităţi naturale.

Reamintim domnului Prim-ministru Victor Ponta, că polițiștii au restante drepturile de echipament pentru anii 2011 și 2012, drepturi salariale neachitate conform sentințelor judecătorești, sute de ore suplimentare efectuate în interesul instituției, ete., etc., în condițiile în care polițiștii au depus eforturi deosebite pentru îndeplinirea miniunilor cu ocazia alegerilor locale și a referendumului.

Solicităm domnule Prim-ministru Victor Ponta , să dispuneți deblocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, a sumelor necesare pentru achitatea tuturor drepturilor financiare restante polițiștilor.

Biroul Operativ SED LEX