Statutul Polițistului la final !

Atașăm Nota de fundamentare și proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, refăcute conform avizului Consiliului Legislativ nr. 626/27.06.2018.