Spaţiile de agrement ale M.A.I. la dispoziţia poliţiştilor

La solicitarea organizaţiilor sindicale, Ministerul Afacerilor Interne a dat dovadă de transparenţă privind spaţiile de cazare şi agrement, făcând publică lista acestora precum şi locurile disponibile.