Solicitare MMJS

Doamnei LIA - OLGUȚA VASILESCU MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Având în vedere că în urma discuțiilor cu managerii de spitale și liderii de sindicate ați ajuns la unele concluzii privind aplicarea în mod subiectiv a legii salarizării și ați decis modificarea acesteia, Federația Polițiștilor Sed Lex solicită următoarele:

- Să se completeze legea salarizării cu prevederea din Legea nr.115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, lege prin care s-a recunoscut necesitatea majorării salariale cu 40% pentru personalul care asigură intervenția de la domiciliu, în afara programului normal de lucru. 

Pentru concretețe redăm testul de lege privind această majorare:
" Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

- Depășirea procentului de 30% prevăzut la art.25, alin. (1) și (2) din lege pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. 
De asemenea unele sporuri pot fi trecute în categoria majorărilor salariale.

- Crearea condițiilor ca la prima rectificare bugetară din acest an, personalului din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională să i se acorde o majorare salarială de 20%.

- Pentru personalul din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, majorarea salarială să fie adusă la nivelul celor din sănătate, adică la 100% din solda de bază/salariul de bază.

Președinte
Florin VÎLNEI