Solicitare MAI

Către MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE Domnul comisar șef de poliție Valeriu MIHAI – Subsecretar de Stat

În vederea elaborării proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, Federația Polițiștilor SED LEX propune:

- constituirea unui grup de lucru la nivelul ministerului format din:
- specialiști cu experiență în structurile operative din unitățile centrale ale M.A.I., I.G.P.R., I.G.J.R. și I.G.P.F.;
- un șef de inspectorat județean de poliție;
- un adjunct al unui șef de inspectorat județean de poliție, cu responsabilități în domeniul ordinii publice;
- un șef de serviciu ordine publică;
- un ofițer de poliție și un agent de poliție din structurile operative de ordine publică.
-discutarea cu sindicatele reprezentative, pe măsură ce se elaborează cîte un capitol din ordin. 

Propunem această modalitate de lucru deoarece prin participarea nemijlocită a sindicatelor la elaborare se va mări nejustificat de mult perioada pentru elaborarea proiectului.

Vă sugerăm ca la elaborarea proiectului de ordin să aveți în vedere și ordinele similare din perioada 2000 – 2005, cînd jandarmeria avea repartizate zone de responsabilitate pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Considerăm că nu ar fi lipsit de interes dacă s-ar beneficia și de expertiza unor specialiști care au efectuat stagii de documentare în unele state UE, cum ar fi : Italia, Spania, Franța, Austria etc., pentru a cunoaște modalitatea de îndeplinire a misiunilor de ordine publică de către structurile specializate din fiecare țară.

Președinte SED LEX
Florin Vîlnei