Situaţia compensaţiilor pentru chirie la nivelul MAI

Ministerul Afacerilor Interne ne-a înaintat situaţia compensaţiilor pentru chirie şi o simulare a acordării acestor drepturi, cu încadrarea în bugetul actual, situaţie pe care o anexăm.