Senatorii au iniţiat şi adoptat noua lege a ordinii publice

La proiectul de lege iniţiat şi adoptat de Senatul României care urmează să fie dezbătut în Camera Deputaţilor, Ministerul Afacerilor Interne a formulat propuneri de îmbunătăţire a acestui proiect, pe care le prezentăm în tabelul comparativ anexat.

Adresăm rugămintea poliţiştilor membrii şi nemembrii de sindicat, care au de formulat propuneri pentru îmbunătăţirea acestui proiect de lege, să le transmită Federaţiei Sed Lex până la data de 17.05.2013, la nr. de fax. 031.817.65.39; - e-mail: alianta@sedlex.ro; vilneiflorin@yahoo.com

Preşedinte

Florin VÎLNEI