Ședință MAI

În data de 27 august 2019, la sediul M.A.I., a avut loc prima ședința a Comisiei de Dialog Social cu noua conducere a ministerului, ședință ce a fost prezidată de dl. Subsecretar de Stat Florentin Robescu.
Urmare a acestei ședințe, începând cu orele 16.00, Președintele Federației Polițiștilor Sed Lex, dl. Florin Vîlnei, a dat curs invitației Ministrului Afacerilor Interne, dl. Mihai Fifor, de a participa la o ședintă ce a fost organizată la sala de colegiu a ministerului, împreună cu reprezentanții federațiilor reprezentative la nivelul M.A.I. și comanda ministerului.
Au fost discutate câteva probleme de interes general și anume:
- modificarea prin O.U.G. a Statutului Polițistului;
- analiza situației rurale;
- reinventarea sectoristului ( modificarea fișei postului de proximist cu atribuții clare de cunoaștere a populației );
- continuarea proiectelor privind schimbarea echipamentului și a armamentului, achiziționarea de veste antiînjunghiere și antiglonț ;
- redimensionarea efectivelor polițienești în zona operativă - în stradă.
- diverse.

Așteptăm propuneri privind modificarea Statutului polițistului.