Revizuirea regimului disciplinar pentru poliţişti

Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat proiectul de ordin de modificarea a Ordinului M.A.I. nr. 400 din 2004 privind regimul disciplinar al poliţiştilor.

În acest sens vă adresăm rugămintea, ca până la data de 08.10.2012, să ne înaintaţi propuneri de modificare proiectului de ordin, pentru a fi susţinute la conducerea M.A.I.

Fax: 031.817.65.39

E-mail: vilneiflorin@yahoo.com