Răspunderea penală a expertului

http://www.legal-land.ro/raspunderea-penala-expertului-pentru-favorizare...

*Acţiunea expertului de întocmi un raport de expertiză extrajudiciară într-un dosar penal aflat pe rolul instanței nu este o acţiune de ajutor de natură a îngreuna sau zădărnici judecata.*

Opinia subiectivă a expertului, chiar dacă este favorabilă acuzaţilor dintr-o cauză penală, nu poate atrage, prin ea însăşi, răspunderea penală a expertului pentru infracţiunea de favorizare a făptuitorului.

(...)

Raportând elementele teoretice la infracţiunile concrete de favorizare a făptuitorului reţinute în sarcina inculpaţilor, Înalta Curte constată că acţiunea inculpaţilor, de a întocmi, în calitate de experţi, rapoarte de expertiză extrajudiciară, în Dosarul penal nr. x/P/2010, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, nu este o acţiune de ajutor de natură a îngreuna sau zădărnici judecata.

Raportul de expertiză extrajudiciară nu reprezintă un mijloc de probă de natură a îngreuna judecata cauzei, întrucât forţa sa probantă este una relativă, ca şi a celorlalte mijloace de probă şi care nu are aptitudinea de a îngreuna judecata, prin inducerea în eroare a instanţei de judecată.

(...)

Pentru aceste considerente, Înalta Curte constată că actele materiale care au constituit acuzaţia de favorizare a făptuitorului nu corespund modelului legal de incriminare avut în vedere de legiuitor prin infracţiunea menţionată şi, prin urmare, fapta inculpaţilor A. şi B. nu este prevăzută de legea penală.” 

(ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. nr. 63/A/2018, www.scj.ro)