Propuneri Statutul poliţistului

Aşa cum v-am informat la nivelul M.A.I., prin ordin al ministrului, s-a constituit o comisie formată din specialişti ai aparatelor centrale ale M.A.I., I.G.P.R., I.G.P.F. şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, care să elaboreze un nou proiect al STATUTULUI POLIŢISTULUI.

Federaţia Poliţiştilor SED LEX care este reprezentată în această comisie, doreşte să vă prezinte câteva elemente, ca să nu le spunem principii, care după opinia noastră trebuie să stea la elaborarea importantului act normativ pentru poliţişti, astfel:

 • să asigure înlăturarea imistiuni politicului în structurile poliţieneşti;
 • poliţistul să nu mai fie funcţionar public, iar profesia de poliţist să se regăsească pe un loc onorabil în Catalogul ocupaţiilor din România;
 • cariera poliţistului de la intrarea în sistem şi până la pensionare să fie prevăzută în statut, cu reguli clare de evoluţie;
 • profesia de poliţist să fie dobândită numai de absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
 • asigurarea unui sistem echitabil de promovare şi evaluare a poliţiştilor;
 • la incompatibilităţi şi obligaţii speciale poliţistul să aibă drepturi speciale şi protecţie specială inclusiv protecţie socială;

Se pune întrebarea, de la ce nivel să se realizeze accesul în carieră?

Aici sunt aplicabile mai multe variante, astfel:

 

Varianta 1  

 

Menţinerea celor două corpuri de poliţişti:

 • Corpul ofiţerilor de poliţie – cu studii superioare – formaţi în Academia de poliţie;
 • Corpul agenţilor de poliţie – cu studii postliceale – formaţi în şcoli de agenţi;

Posibilitatea trecerii agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie numai prin obţinerea diplomei de licenţă la Academia de Poliţie, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

La scoaterea la concurs a locurilor pentru Academia de poliţie, 50% să se prevadă pentru absolvenţii de liceu la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 50% pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, adică pentru agenţi, iar la absolvirea Academiei să li se acorde gradul de ofiţer.  

 

Varianta 2

 

Menţinerea celor două corpuri de poliţişti:

 • Corpul ofiţerilor de poliţie – cu studii superioare – formaţi în Academia de poliţie;
 • Corpul agenţilor de poliţie – cu studii postliceale – formaţi în şcoli de agenţi;

Accesul în poliţie să aibă loc de la nivelul agenţilor de poliţie –  care după absolvirea şcolii de formare iniţială şi parcurgerea unui stagiu de 5 – 6 ani în operativ să aibă posibilitatea să candideze la concursul de admitere la Academia de poliţie, cursuri cu frecvenţă iar la absolvirea Academiei să li se acorde gradul de ofiţer.  

Pe bună dreptate se pune întrebarea, câţi agenţi (sau cum se vor numi în viitor) sunt dispuşi ca după 5 – 6 ani de activitate, când şi-au întemeiat o familie, probabil au făcut şi diferite împrumuturi, să urmeze cursurile cu frecvenţă ale Academiei de poliţie fiind ştiut faptul că pe timpul studiilor la cursuri cu frecvenţă poliţistul primeşte numai salariul de bază, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită şi salariul pentru gradul profesional deţinut.

 

Varianta 3    

 

Academia să-şi încheie misiunea de formare iniţială a ofiţerilor de poliţie.

Menţinerea celor două corpuri de poliţişti:

 • Corpul ofiţerilor de poliţie – cu studii superioare – formaţi în reţeaua de învăţământ superior din România sau de aiurea, recunoscute în ţară;
 • Corpul agenţilor de poliţie – cu studii postliceale – formaţi în şcoli de agenţi;

Intrarea în carieră se realizează de la nivelul agentului de ordine publică.

Accesul în corpul ofiţerilor să se realizeze prin selecţie, la nivel naţional, din rândul agenţilor de poliţie, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu frecventarea unui curs de scurtă durată.

 

Varianta 4    

 

Existenţa unui singur corp al poliţiştilor – cu studii postliceale – formaţi în şcoli din reţeaua poliţiei.

Participarea la concursuri pentru promovarea în funcţii de conducere să fie condiţionată de:

 • existenţa unei experienţe îndelungate în activitatea de poliţie;
 • absolvirea unei instituţii de învăţământ superior;

     În toate situaţiile să se renunţe la încadrările directe ca poliţişti.

 

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI