Probleme dicutate de delegaţia Sed Lex cu conducerea MAI

La întâlnirea delegaţiei Federaţiei Poliţiştilor SED LEX formată din Florin Vîlnei Preşedinte şi comisar şef de poliţie Voica Iulian Nicolae, comisar de poliţie Chirică Lucian, agent şef de poliţie Oberşterescu Ioan, agent şef de poliţie Globaşu Cristinel Dan, agent principal de poliţie Plăvicheanu Eduard, preşedinţi ai unor organizaţii sindicale teritoriale şi conducerea ministerului formată din domnul Radu Stroe - ministrul Afacerilor Interne, domnul chestor de poliţie Oprea Florea - Secretar de stat şi doamna Manda Cristina - Director de cabinet, s-au discutat următoarele:

 • salarizarea agenţilor de poliţie;
 • necesitatea elaborării unui nou statut al poliţistului cu accent pe Cariera poliţistului;
 • achitarea normei de echipament pentru anul 2013. Ministrul ne-a asugurat că Premierul a promis că la rectificarea din octombrie va încerca achitarea normei de echipare pentru anul 2013;
 • asigurarea logistică: - autospeciale pentru poliţie; - ritmicitatea asigurării carburantului; - consumabile, - calculatoare, imprimante. Ministrul a precizat că până la sfârşitul anului Poliţia Română va fi dotată cu aproximativ 5000 de autospeciale.
 • asigurarea compensaţiei pentru chirie în conformitate cu textul convenit anterior cu sindicatele, în sensul de a se asigura aceiaşi sumă de bani pentru toţi poliţiştii în funcţie de valoarea de piaţă din localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;
 • reglementarea sporului de 100% din salariul funcţiei de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează (Protocol încheiat în acest sens)
 • decontarea transportului la valoarea de 7,5 l/100 km şi nu echivalentul biletului de tren (modificarea HG 1292 şi a Ordinului MAI nr.136).
 • modificarea Ordinului 400/2004 privind cercetarea disciplinară a poliţiştilor;
 • stadiul demersurilor pentru elaborarea Regulamentului pentru stabilirea locurilor de muncă periculoase, categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în locuri/condiţii de muncă periculoase sau operaţiuni deosebit de periculoase, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a sporurilor. (Art. 21 din Legea nr.284 privind salarizarea unitară)
 • nerespectarea prevederilor Acordului colectiv privind raporturile de serviciu, în sensul că:
  • nu se asigură gratuitatea medicamentelor prescrise de medicii specialişti. Poliţiştii primesc medicamente compensate ca toţi cetăţenii ţării şi nu gratuite, datorită faptului că ministerul nu asigură plata diferenţei de la compensarea medicamentelor acordată de Casa Naţională de Sănătate şi preţul real al acestora;
  • planificarea serviciilor nu se face lunar;
  • nu se asigură cel puţin două repausuri săptămânale, sâmbăta şi duminica, în zile consecutive;
  • munca suplimentară, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează nu poate fi compensată cu timp liber corespunzător;

La problema privind salarizarea poliţiştilor, dl. ministru ne-a asigurat că sub nicio formă poliţiştii, şi în deosebi agenţii de poliţie, nu vor cunoaşte pierderi salariale, ci dimpotrivă vor fi anumite creşteri.

În ceea ce priveşte Statutul poliţistului, se aşteaptă propuneri pertinente pe proiectul care va fi supus dezbaterii publice.

Pentru celelalte probleme conducerea ministerului ne-a asigurat că vor fi soluţionate în perioada imediat următoare, urmând să avem o nouă întâlnire.

Biroul Operativ SED LEX