Prima întâlnire cu domnul ministru Mircea DUȘA

Marți 11 septembrie 2012, începând cu orele 10.00 Biroul Operativ al Federației Polițiștilor SED LEX va avea o întâlnire de lucru cu Ministrul Administrației și Internelor, domnul Mircea DUȘA.

Organizația noastră va susține următarele probleme:

- necesitatea modificării Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului;

Pentru a diminua ingerinţa politicului în activitatea poliţiei şi în mod deosebit  în ceea ce priveşte numirile în funcţii de conducere se impune ca în Statutul poliţistului cariera să facă obiectul unui capitol distinct, unde să se stabilească reguli clare de evoluţie în carieră, începând cu intrarea în poliţie şi până la pensionare.

 • iniţierea demersurilor pentru a modifica Legea nr. 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care nu realizează o ierarhizare echitabilă a nivelului de salarizare a poliţiştilor şi îndeosebi a agenţilor de poliţie şi ofiţerilor cu funcţii de execuţie, în raport cu responsabilitatea, complexitatea activităţilor, riscurile la care sunt supuşi, incompatibilităţile şi conflictele de interese;
 • demararea acţiunilor pentru încheierea Acordului, cu organizaţiile sindicale reprezentative, privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor;
 • respectarea prevederilor Acordului încheiat între M.A.I. şi organizaţiile sindicale, în mod deosebit în ceea ce priveşte  programul zilnic de lucru al poliţiştilor;
 • situaţia drepturilor aferente anului 2012 ( norma de echipare );
 • demersuri pentru despărţirea structurilor de ordine publică de cele de administraţie, necesitatea revenirii la situaţia anterioară unificării celor două structuri;
 • poliţiştii din promoţia 2009 nu beneficiază încă de sporul de confidenţialitate;
 • necesitatea modificării actelor normative în vigoare (H.G. nr.1292/2003 şi Ordin M.A.I. nr.136/2004) ce reglementează drepturile de transport ale poliţiştilor;
 • abuzurile comise de unii şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie privind:
  •  repartizarea fondului locativ la dispoziţie;
  •  regimul disciplinar al personalului;
  •  activitatea de resurse umane;