Precizari Federatia Sed Lex

LA NOI CA LA NIMENI

Din câte știm noi prin OUG nr.20/2020 s-a modificat și completat Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare...și nu Statutul polițistului.

Ori, conform art. 48 alin.(1) din Statut, polițiștii, oricare ar fi ei, se pot asocia în sindicate, deci prin urmare le pot și conduce.

Un lucru este cert, numai Statutul polițistului stabilește drepturile, îndatoririle și restrângerea unor drepturi sau libertăți, ca atare nu orice act normativ care reglementează cu totul altceva, modifică sau completează și Statutul.

Mai nou unele persoane din MAI se leapădă de satana și spun că alin.(4) ar fi fost introdus de Ministerul Justiției.

Indiferent cine l-a ticluit, pentru polițist nu trebuie să aibă relevanță, OUG nr. 20 și Legea nr. 364 nu sunt Statutul polițistului, cu toate că Legea nr. 364 este o lege specială care reglementează un anumit domeniu, nu trebuie să stabilească incompatibilități suplimentare pentru această categorie de polițiști.

Totodată considerăm că polițistului judiciarist nu îi poate interzice nimeni să facă parte și chiar să conducă o organizație sindicală atâta timp cât legislația este de partea sa. 

Astfel Legea nr. 62 – Legea dialogului social, la art. 3 alin. (1) se menționează:
„Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special în condițiile legii, au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat”, iar la art.7 alin. (1) și (2) se prevede că:
(1) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune, cu respectarea legii.
(2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

Deci, legea nu le interzice polițiștilor judiciariști să se constituie în organizații sindicale și nici să le reprezinte interesele polițiștilor.

Biroul Operativ Sed Lex