Poliţistul şi mersul pe jos!

Nr.1047/16.07.2013 Domnului RADU STROE MINISTRUL AFACERILOR INTERNE. Cu respect vă informăm că discuţiile care le-am avut în ceea ce priveşte necesitatea modificării actelor normative ce reglementează drepturile de transport ale poliţiştilor, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1292 din 04 noiembrie 2003  şi Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136 din 13.02.2004, au fost axate în principal pe necesitatea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă pentru poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea într-o altă localitate  decât cea de domiciliu sau de reşedinţă în condiţiile în care mijloacele de transport în comun nu circulă regulat sau nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, situaţie în care sunt nevoiţi să folosească autoturismul propriu.

Într-adevăr s-au modificat cele două acte normative însă datele problemei au rămas aceleaşi, pentru că Ordinul ministrului afacerilor interne nr.98 din 03.07.2013 care modifică şi completează Ordinul ministrului afacerilor interne nr.136 din 13.02.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice, la punctul 33 alin.(1) şi (2) din anexă prevede că:

33.- (1) În situaţia în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, cu aprobarea şefului unităţii, deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă se poate face cu autoturismul deţinut legal de poliţişti, cu orice titlu, caz în care decontarea va fi la nivelul cheltuielilor de transport dus şi întors pe calea ferată clasa a II-a, trenuri Regio, corespunzătoare distanţei de deplasare, în funcţie de zonele kilometrice utilizate la stabilirea tarifelor în transportul feroviar public de călători.

(2) Dacă deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 de km, decontarea se va face în limita a 70 de km.

Domnule ministru, aşa cum v-am prezentat şi la respectiva şedinţă de lucru cu organizaţiile sindicale reprezentative, reiterăm faptul că folosirea autoturismului propriu al poliţistului pentru deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă se face numai în situaţii de excepţie, în sensul că pe traseul respectiv nu circulă regulat mijloace de transport în comun sau graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru.

Drept pentru care vă adresăm rugămintea să dispuneţi modificarea prevederilor punctului 33 alin. (1) din Normele metodologice şi propunem să aibă următorul conţinut:

„33 – (1) În situaţia în care nu circulă regulat mijloace de transport în comun sau graficul orar al acestora nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, cu aprobarea şefului unităţii, deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă se poate face cu autoturismul deţinut legal de poliţişti, cu orice titlu, caz în care poliţiştii vor primii contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului.” 

Alin. (2) să fie abrogat.

Domnule ministru, nu înţelegem care este cauza de la Ministerul Afacerilor Interne toată lumea se împotriveşte la orice facilitate care s-ar cuveni şi poliţistului, pentru că la alte ministere există o maximă deschidere şi să fim bine înţeleşi nu pledăm să moară şi capra vecinului, însă la Ministerul Justiţiei întregul personal beneficiază, însă fără nici-un fel de condiţionări, de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Astfel redăm prevederea din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, modificată prin Ordonanta de urgenta nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei, unde la art. 67-1 (5) se prevede:

„Art.67-1 (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori caruia nu i s-a acordat locuinta de serviciu in conditiile alin. (1) sau compensarea chiriei in conditiile alin. (2) si (3), in localitatea in care isi desfasoara activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care a lucrat efectiv.”

Şi până la urmă am aflat de ce poliţiştii sau mai bine spus unii poliţişti din structurile Aparatelor Centrale ale MAI şi IG manifestă atâta reticenţă faţă de unele aşa zise facilităţi, care până la urmă sunt necesităţi ale poliţiei. Pentru că s-au cuibărit prin cotloanele acestor structuri oameni care nu au avut şi nu au nici în clin nici în mânecă cu structurile operative.

Totuşi ne întrebăm ce fac chestorii şi ceilalţi ofiţeri, cu o vastă experienţă profesională, din aceste structuri, de nu îşi susţin, documentat, punctele de vedere la elaborarea diferitelor acte normative.

Faţă de cele prezentate vă rugăm să fiţi de acord cu propunerea formulată, pentru că datorită condiţionărilor vor fi foarte puţini poliţişti în situaţia de a solicita şi primi aprobarea pentru deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă cu autoturismul deţinut legal, cu orice titlu.