Poliția de Frontieră Română

UN ALTFEL DE DIALOG LA I.G.P.F.

În data de 27 februarie 2019, a avut loc ședința Consiliului Consultativ Superior al IGPF, pe trimestrul I-2019.

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte importante, care au fost dezbătute împreună cu reprezentanții organizațiilor sindicale:

1. Programul de lucru în 5 ture (menționăm că acest program NU se va pune în aplicare, subiectul fiind tratat doar sub aspectul realizării unei analize asupra oportunității implementării viitoare DACĂ se vor putea realiza suplimentări de posturi concomitent cu reducerea deficitului de personal);

2. Proiectul Concepției inspectorului general privind controlul la frontiere (va fi transmis organizațiilor sindicale pentru formularea de propuneri, proiectul final urmând a fi analizat tot în cadrul unei ședințe de dialog social);

Au mai fost prezentate și discutate:
a) Propuneri de reorganizare a zonelor de competență ale unor structuri teritoriale;
b) Utilizarea aplicațiilor informatice în scopul eficientizării activității și fluxului informațional între nivelurile ierarhice;
c) Stadiul proiectelor cu finanțare nerambursabilă și proiecte similare noi;
d) Investiții propuse pentru anul 2019;
e) Propuneri privind simplificarea unor activități în PTF-uri.

Apreciem că discuțiile au fost constructive și deschid seria unor colaborări benefice în viitor între echipele manageriale (de la nivel central și teritorial) și organizațiile sindicale.

La această ședința a participat și delegația Federației Polițiștilor SED LEX, condusă de președinte Vîlnei Florin, formată din reprezentanții sindicatelor afiliate din cadrul I.G.P.F. și anume: Sindicatul DECUS, Sindicatul ROPOL, Sindicatul SMARTPOL și Sindicatul Politiștilor de Frontieră.

Discuțiile dintre reprezentanții Federației Polițiștilor Sed Lex și conducerea I.G.P.F., vor continua și în perioada imediat următoare.