OUG politie judiciara

Ministerul Afacerilor Interne a postat pe transparență decizională

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 
pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și pentru stabilirea condițiilor privind acordarea avizului conform organelor de cercetare penală speciale.

Propunerile se pot inainta pe adresa de email:
dgj_transparenta@mai.gov.ro