Ordin M.A.I.-procedură plată titluri executorii

Ministrul Administrației și Internelor a emis Ordinul nr. 138 din 15 iunie 2012, pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii.