Oare aceşti indivizi ne apără interesele în faţa şefilor?

Nr.1035/20.05.2013                Nr. înregistrare A.N.I. 2418/20.05.2013

Către,

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

Domnul preşedinte Horia GEORGESCU

Suntem o organizaţie sindicală de tip federativ şi cu deosebit respect vă adresăm rugămintea să ne comunicaţi dacă o persoană care îndeplineşte o funcţie la compartimentul de inspecţie internă (Corp control) al unui inspectorat judeţean de poliţie, se află în stare de incompatibilitate dacă îndeplineşte şi o funcţie de conducere într-un sindicat.

Solicităm punctul dumneavoastră de vedere întrucât compartimentul de inspecţie internă din unitatea de poliţie constituie structura specializată în organizarea şi executarea controalelor; verificarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor formulate împotriva poliţiştilor sau a personalului contractual din poliţie, în legătură cu executarea sarcinilor de serviciu ori cu privire la încălcarea normelor de etică şi deontologie profesională; cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din unitatea de poliţie precum şi cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare; execută orice alte activităţi de verificare şi control dispuse de conducerea inspectoratului judeţean de poliţie.

Noi am apreciat că un poliţist care îndeplineşte atribuţii profesionale într-un astfel de  compartiment dar şi o funcţie de conducere într-un sindicat din unitate. ar putea să influenţeze nefast activitatea sindicală din acea unitate de poliţie.

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI