Nedreptăţile compensaţiei pentru chirie vor fi îndreptate!!!???

Astăzi 19.12.2012 din dispoziţia conducerii ministerului şi la invitaţia Direcţiei Generale Logistice Biroul Operativ al Federaţiei Poliţiştilor SED LEX a participat la o discuţie privind reevaluarea acordării cuantumului compensaţiei lunare de chirie pentru poliţiştii şi cadrele militare în activitate din cadrul M.A.I.

În cadrul discuţiilor organizaţia noastră de sindicat a considerat că ar fi viabil şi pentru poliţişti modelul aplicat la magistraţi, unde prin legislaţia proprie acestei categorii s-a dat posibilitatea stabilirii unor plafoane maxime pe localităţi, în limita cărora se poate deconta chiria. Am exemplificat în acest sens cu ordinul 379 din 9 martie 2012, pe care îl anexăm.

Considerăm că prin aplicarea acestui sistem s-ar înlătura inechităţile existente între categoriile de personal respectiv agenţi/maiştri militari/subofiţeri în raport cu ofiţerii, sau în cadrul aceleiaşi categorii de personal, proporţional cu funcţiile deţinute sau vechimea în muncă.

Din partea M.A.I. s-au mai analizat trei propuneri după cum urmează:

  1. Elaborarea şi aplicarea “procedurii privind închirierea şi atribuirea de către structurile M.A.I. a unor spaţii locative necesare cazării poliţiştilor” în baza prevederilor O.m.a.i.nr.275/2009.

Noi considerăm că această propunere stârneşte nemulţumiri în rândul poliţiştilor, pentru că altcineva hotărăşte unde trebuie să locuiască.

  1. Actualizarea legislaţiei în sensul stabilirii cuantumului compensaţiei chiriei raportat la salariu mediu pe economie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului. Şi prin această propunere se aplică principiul echităţii sociale, eliminând diferenţele de cuantum al chiriei în funcţie de grad profesional / militar, funcţie şi vechime, însă rămâne decalajul între compensaţia primită şi chiria reală, îndeosebi în Bucureşti şi unele municipii reşedinţă de judeţ.
  2. Construirea şi achiziţionarea unor spaţii locative / ansambluri de locuinţe şi amenajarea acestora ca locuinţe de serviciu.

Am apreciat că această problemă, cu toate că în prezent este reglementată,  nu este viabilă pentru că nu se poate construi / achiziţiona locuinţe, până la urmă, în toate localităţile României, unde sunt dispuse formaţiuni de poliţie. Ca atare am susţinut o dualitate de sistem respectiv construirea şi achiziţionarea de spaţii locative completat cu sistemul de la magistraţi.

Acum nu trebuie să ne amăgim, deoarece deschiderea la propunerile formulate de către organizaţia noastră a fost manifestată de domnul ministru Duşa, îndeosebi pentru eliminarea diferenţelor de cuantum al compensaţiei pentru chirie.

Cu toate acestea problema rămâne în analiza structurilor specializate din minister.