Modificare Ordin M.A.I.

În sfârşit, în urma presiunilor și solicitărilor Biroului Operativ al Federației Polițiștilor SED LEX, M.A.I. a catadixit ca în data de 19.04.2011, după acordarea autorizațiilor de acces la documente clasificate, să convoace şedinţa Comisiei de Dialog social pentru a dezbate proiectul de ordin al ministrului privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi p.c din M.A.I.La această ședință organizația noastră a fost reprezentată prin Președinte Florin Vîlnei. 

     Proiectul de ordin prevede ca şi poliţiştii din promoţia 2009 să beneficieze de sporul de confidenţialitate, bani de care au fost văduviţi poliţiştii din această promoţie datorită incompetenţei şi indiferenţei unor şefi şi structuri din M.A.I.