M.A.I. va elabora proiectul de O.U.G. privind plata muncii suplimentare

Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr. II/3345 din 23.05.2013 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să aibă ca obiect de reglementare plata unui spor de 100% din salariul funcţiei de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglemetările legale în vigoare, nu se lucrează.