M.A.I. Semnarea acordului 22.05.2013

Astăzi 22.05.2013, orele 10.00, s-au finalizat negocierile pentru încheierea Acordului Colectiv privind raporturiloe de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne.

În divergenţă a rămas aspectul privind compensarea muncii prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, sens în care s-a încheiat un protocol între organizaţiile sindicale şi M.A.I., ca în termen de 60 de zile să se elaboreze un proiect de O.U.G., care să aibă ca obiect de reglementare plata unui spor de 100% din salariul funcţiei de bază pentru această muncă.

Cu prilejul negocierilor prezentului acord, organizaţia noastră de sindicat a ajuns la concluzia că unii poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea la nivelul I.G.P.R. şi M.A.I., sunt împotriva acordării drepturilor legale ce se cuvin acestei categorii profesionale, interpretând legislaţia după bunul plac. 

Preşedinte Florin VÎLNEI