M.A.I. recunoaşte nerespectarea programului normal de lucru

Sindicatul SED LEX  a sesizat în nenumărate rânduri Inspectoratului General al Poliţiei Române, cât şi conducerea M.A.I., că în unităţile de poliţie se încalcă prevederile Ordinului M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, prin efectuarea de mii de ore suplimentare de către poliţişti, fără ca aceştia să aibă posibilitatea refacerii capacităţii de muncă.

Mai multe unităţi de poliţie recunosc faptul că aceste ore suplimentare sunt evidenţiate în registre speciale şi că în limita posibilităţilor sau în funcţie de situaţia operativă acestea se recuperează.

Organizaţia noastră sindicală susţine la nivelul conducerii M.A.I. ca orele suplimentare efectuate peste durata normală a porgramului de lucru săptămânal, să fie compensate cu un spor de minim 100%, negociat prin acordul colectiv la nivelul M.A.I. Prin compensarea în bani a orelor suplimentare se încurajează munca şi se înlătură dispoziţiile verbale ale unor şefii privind efectuarea de ore suplimentare.

Să nu uităm că POLIŢIA este singura instituţie care este în slujba cetăţeanului zi de zi.