Informare

A fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.154 din 19 februarie 2018, Hotărârea Guvernului României nr. 53 din 15 februarie 2018 pentru modificarea art. 20 din HG nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție “ Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I.

Hotărâre
pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. I – Articolul 20 din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.231 din 3 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.20 – (1) Pentru motivarea profesională, agenții de poliție, maiștrii militari și subofițerii care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice de recrutare stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, se pot înscrie la concursul de admitere în Academie, forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locuri alocate prin cifrele de școlarizare distinct față de cele destinate candidaților pentru forma de învățământ cu frecvență. Criteriile de selecție se stabilesc prin metodologia prevăzută la art.14 alin.(1).
(2) Numărul locurilor pentru forma de învățământ cu frecvență redusă nu poate depăși numărul de locuri stabilit pentru forma de învățământ cu frecvență.
(3) La absolvirea Academiei, studenții care promovează examenul de licență primesc primul grad de ofițer odată cu promoția care finalizează studiile la forma de învățământ cu frecvență.”
Art. II – Articolul 20 din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum a fost modificat prin prezenta, se aplică începând cu anul universitar 2018-2019.
PRIM-MINISTRU