Înainte de orice

Și după cazul Caracal, ca și după multe altele s-au tras concluzii, printre care și lipsa de pregătire a efectivelor de poliție. Din nefericire de fiecare data se constată, se trag concluzii, însă nu se intreprinde mai nimic. 

După câte se știe instituțiile de învățământ polițienesc asigură aproximativ 60% din rata anuală de înlocuire, datorită capacităților reduse de școlarizare. 
De aceea înainte de orice reformă, a ministerului și I.G., considerăm că este imperios necesar să se realizeze în regim de urgență reconceptualizarea sistemului de formare inițială și continuă a polițiștilor, care să cuprindă și formarea managerială.

Pentru aceasta apreciem că este absolut necesar să se efectueze o documentare la poliții din țări ale U.E. care pun mare accent pe eficientizarea sistemelor de pregătire.

În această perioadă la școlile de agenți este în desfășurare admiterea pentru o nouă serie, însă datorită deficitului de personal didactic, se pune întrebarea cine îi va pregătii pe viitorii polițiști?

Iată că se impune crearea în instituțiile de învățământ pentru formarea agenților de poliție a unor posturi didactice atractive, astfel încât să prezinte interes pentru polițiștii din structurile operative și acoperirea de urgență a deficitului de personal didactic. 
Spuneam că atât școlile de agenți de poliție cât și Academia de Poliție nu pot asigura nevoile de personal nu numai în prezent, când deficitul de polițiști este atât de mare, dar nici în condiții normale când ar trebui să asigure rata de înlocuire. 

În aceste condiții la nivelul M.A.I. trebuie făcută o analiză pertinentă a situației și luate măsuri urgente, fie de dezvoltare a capacităților de școlarizare prin înființarea unei noi unități școlare pentru formarea agenților, fie prin dezvoltarea celor existente, asta în condițiile menținerii duratei de formare la 2 ani.

Pentru formarea ofițerilor de poliție trebuie analizate mai multe posibilități de proveniență a acestora și luată o decizie radicală cu Academia de Poliție. 
Menționăm că în statele U.E. polițiștii din structurile operative provin numai din instituțiile proprii de învățământ. 
De asemenea suntem singura, sau printre puținele poliții din U.E., care nu are instituit un sistem pentru pregătirea managerilor.

În acest sens considerăm că este un exemplu de urmat sistemul german sau francez, pentru pregătirea managerilor din poliție cu reglementările subsecvente și astfel, la schimbarea puterii politice, nu s-ar mai căuta nod în papură foștilor manageri pentru a aduce pe alții.

Nu ar fi lipsit de interes nici reabilitarea clădirilor, spații de cazare și învățământ din instituțiile de învățământ. 
Spre exemplificare este Centrul Slatina, la care s-au făcut câteva cârpeli, însă necesită investiții majore și polițiștii care au participat la diverse activități de pregătire au simțit pe pielea lor condițiile precare, ca să nu le spunem dezastruoase.

În această situație, înainte de orice, conducerea M.A.I. trebuie să ia măsuri urgente.