HG 1578

*Învoirile plătite şi concediile fără plată* Hg 1578/2002

Art. 20. - (1) Poliţiştii au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durate de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale: 
a) căsătoria poliţistului; 
b) naşterea sau căsătoria unui copil; 
c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul al II-lea a poliţistului sau a soţului/soţiei poliţistului. 
(2) De asemenea, poliţiştii pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii: 
a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei; 
b) în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul poliţistului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia; 
c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice învoirea solicitată.