Forma finala a Statutului polițistului

Despre STATUT

Pentru a se aduce unele modificări și completări la Statutul polițistului, la nivelul ministerului, la propunerea președintelui Sed Lex, dl. Florin VÎLNEI, a fost creat un grup de lucru format din reprezentanți ai M.A.I. și ai federațiilor sindicale.

La grupul de lucru se hotărâse inițial ca la trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor să li se acorde gradele profesionale în funcție de vechimea în structurile M.A.I. astfel:
a) sub 5 ani - subinspector;
b) între 5 și 10 ani – inspector;
c) peste 10 ani – inspector principal.

După s-a pus în discuție ca aceste termene să crească cu doi ani, partea sindicală a susținut să rămână în furcă cele două termene până se ia o hotărâre definitivă, însă am observat că reprezentanții ministerului au îmbrățișat deja formula majorată cu 2 ani.

Organizația noastră de sindicat susține ca la trecerea agenților în corpul ofițerilor, gradele să se acorde așa cum este prevăzut în Ordinul ministrului nr.140/2016 pentru ofițerii încadrați direct, adică:
- la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
- la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
- la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie; ș.a.m.d. și bineânțeles că sunt necesare unele clarificări până la ce grad profesional se poate merge.

Considerăm că în limita posibilităților trebuie găsită o soluție și pentru cei care au fost trecuți anterior în corpul ofițerilor.

De asemenea un lucru benefic pentru polițiști va fi și faptul că vor putea fi numiți în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari faţă de cele pe care le au.

Un lucru îmbucurător este și faptul că la promovare și alte situații s-a propus și a fost acceptată scoaterea prevederii "nu este cercetat disciplinar".

A fost reevaluată plata cheltuielilor de asistență juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale și/sau civile, inițiate împotriva polițistului, pentru fapte săvârșite în exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de serviciu, precum şi în situația în care este victimă a unor fapte de ultraj.

A fost regândită modalitatea de acordare a compensației lunare pentru chirie. S-a propus ca această compensație să fie la nivelul pieței imobiliare.

Grupul de lucru a fost sesizat de către dl. Florin Vîlnei, la propunerea președintelui Asociației Studenților Academiei de Poliție, dl. Cucolea Andrei, că sunt situații în care elevi de la școlile de agenți și subofițeri susțin concurs de admitere la instituții de învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, iar cei declarați admiși sunt obligați să plătească cheltuielile de școlarizare.

Considerăm că și aici s-a găsit o soluție viabilă pentru a încuraja tineretul spre performanță, fără a mai suporta cheltuielile pentru perioada de pregătire din școlile de agenți sau subofițeri, soluție ce se va aplica și celor care, la data intrării în vigoare a legii, se află în asemenea situații și nu au restituit cheltuielile efectuate.

Menționăm că luni 16.10.2017 ora 12.00, grupul de lucru se va întruni într-o nouă ședință de lucru.

Biroul Operativ SED LEX