Evoluția pensiilor militarilor și polițiștilor

Continuăm cu prezentarea Legii nr. 164. 

La 1 aprilie 2001 a intrat în vigoare Legea nr. 164 privind pensile militare de stat care a abrogat Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat.

 

Conform Legii nr. 164, pensia de serviciu putea fi :

a)pentru limită de vârstă;

b)anticipată;

c) anticipată parțială.

 

Aveau dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cadrele militare în activitate care îndeplineau următoarele condiții:

a) vârsta 55 de ani;

b) vechime minimă în serviciu:

- bărbații:

o 30 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani.

- femeile:

o 25 de ani, din care efectiv ca militar 10 ani.

 

Prin OUG nr.77/2007 au fost modificate aceste condiții astfel:

 

Aveau dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cadrele militare(bărbați și femei) în activitate care îndeplineau cumulativ următoarele condiţii: 

a) vârsta de 55 de ani; 

b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani.

 

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat era solda lunară brută avută în ultima lună de activitate, care includea și solda de grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă (deci funcție, grad, salariu de merit, indemnizație conducere, gradații și dispozitiv).

 

Pensia de serviciu pentru limită de vârstă se determina în procente din baza de calcul, astfel: 

a)pentru activitatea desfăşurata în condiţii normale, 60%;

b)pentru activitatea desfăşurata în condiţii deosebite, 62%; 

c)pentru activitatea desfăşurata în condiţii speciale, 64%.

 

Cadrele militare cu o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiau, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul.

 

Pensionării militari decorați cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I au beneficiat de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei. 

Pensia militară stabilită sau actualizată nu putea fi mai mare de100% din baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei. 

Pensionarii care beneficiau de pensie militară de serviciu puteau fi încadrate în muncă, inclusiv în sectorul public, putând cumula pensia cu salariu, iar începând cu data de 01.01.2009 prin OUG nr.230 din 30.12.2008 pensionarii au fost obligați să opteze pentru pensie sau salariu. 

Prin Legea nr.14 din 14.02.2008 s-a prevăzut ca militarii care au contribuit la fondul de pensie suplimentară, beneficiază de un spor procentual de:

a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani; 

b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani; 

c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.

 

Cuantumul pensiilor militare se actualiza:

a)ori de cite ori se majora solda de grad și/sau solda funcției maxime;

b) cu până la 100% rata inflației, prin HG.

 

Din 17 mai 2004 a fost adoptată Legea nr.179/2004 privind pensile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, care putem spune că a fost copia fidelă a Legii nr. 164/2001. De fapt polițiștii puteau opta să se pensioneze după prevederile uneia dintre legi, 164 ori 179.

 

Pensia stabilită în condiţiile acestor legi nu putea fi mai mare de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei. 

Exemplificăm cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare, ale unor categorii de personal din Aparatul Central al M.A.I.

-Șef de direcție, pensionat în anul 2004 = 4580 lei;

-Șef de serviciu, pensionat în anul 2005 = 3514 lei;

-Ofițer specialist, pensionat în anul 2005 = 2412 lei;

-Agent 1 pensionat în anul 2005=1598 lei.

 

Menționăm că pentru personalul, din exemplul nostru, pensionat pe baza Decretului 214/1977, la denominarea din anul 2005 cuantumul pensiei a fost următorul:

-Șef de direcție = 2869 lei

-Șef de serviciu = 2473 lei 

-Ofiter specialist = 2283 lei

-Plutonier- adjutant =1257 lei