Evolutia pensiilor militare

Astăzi vă prezentăm Legile nr.119 și 263. 
La 30 iunie 2010 a fost adoptată Legea nr.119 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, lege prin care pensile militare de stat și ale polițiștilor stabilite prin legislația anterioară, devin pensii din sistemul public de pensii așa cum sunt definite de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Această lege stabilește că pensiile militarilor și polițiștilor se recalculează în termen de 5 luni iar cuantumul pensiilor recalculate se face în baza punctajului mediu anual, determinat potivit Legii nr.19/2000.

În baza Legii nr.119 din 30 iunie 2010 și pentru punerea în aplicare a acestei legi a fost emisă HG nr.735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.

Întrucât termenul stabilit de lege a fost insuficient pentru identificarea documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor necesare la recalcularea pensiilor și spunem noi datorită indolenței unor structuri s-a emis OUG nr.1/2011 care prelungește termenul de recalculare până la data de 31.12.2011, a abrogat HG 735/2010 și a stabilit alte norme metodologice. OUG a abilitat ministrul administratiei si internelor să emită ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

La recalcularea pensiilor, pe principiul contibutivității, s-au avut în vedere următoarele elemente: 
1 - vechimea în serviciu sau stagiu de cotizare; 
2 - veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprindeau drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de military/polițiști conform legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv: 
a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data; 
b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data; 
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data; 
d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii; 
e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008; 
f) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in strainatate in misiune permanenta sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni in tara; 
g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a) și d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data. 
3 - Pentru determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează veniturile realizate lunar, brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în documentele doveditoare (dosarele cu statele de plată, carnetul de muncă, adeverinţe etc.), astfel: 
a) veniturile brute, până la data de 1 iulie 1977; 
b) veniturile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; 
c) veniturile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 

Pe baza acestor elemente s-au recalculat pensile pe bază de punctaj astfel: 
a) Calcularea punctajului lunar s-a realizat prin împărțirea venitului obținut lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivă, prevăzut în anexa nr.2 din OUG nr.1, pe care o redăm în continuare, pentru ca dumneavoastră să înțelegeți modul de calcul.

EXEMPLU 
Luăm un salariu, stabilit aleatoriu, din luna ianuarie 1989, care să fie de 4800 lei 
Ne uităm la elementele de mai sus ce se au în vedere la recalculare pevăzute la alin. 3, litera b)și anume în perioada 1 iulie 1977 până la 1 ianuarie 1991, perioadă căreia i se circumscrie și anul 1989, militarii primeau venituri nete deoarece impozitul se aplica la angajator pe bugetul salarial. În exemplul nostru salariul net de 4800 lei se împarte la salariul mediu net din anul 1989 prevăzut în tabelul de mai jos care este de 3063 de lei și ne dă punctajul lunar care se calculează cu 5 zecimale, astfel : 
4800 : 3063 = 1,56709 
Și tot așa se calculează pentru fiecare lună din an. 
b) Punctajul anual s-a determinat prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic. 
c) S-au însumat punctajele realizate an de an în întreaga perioadă de activitate, la care se adaugă numărul de puncte pentru condițiile de muncă și numărul de puncte acordat în funcție de contribuția la fondul pentru pensia suplimentară 
d) Punctajul mediu anual s-a determinat prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor realizate la stagiul complet de cotizare. Amintim că stagiul complet de cotizare a fost stabilit la 20 de ani. 
e) Cuantumul pensiei s-a determinat prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea punctului de pensie de la acea dată care era de 732,80 lei. 
f) La cuantumul pensiei astfel stabilit s-a adăugat sporul de 10%, 15% și, respectiv, 20% pentru pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I.

SALARIUL MEDIU ANUAL 
  
 Anul Salariul mediu (lei) 
 brut net 
 1938 168
 1947 261
 1948 293
 1949 335
 1950 366 337 
 1951 397 365 
 1952 403 370 
 1953 447 410 
 1954 487 456 
 1955 536 499 
 1956 593 549 
 1957 671 619 
 1958 747 684 
 1959 784 726 
 1960 854 802 
 1961 898 833 
 1962 947 880 
 1963 1.005 932 
 1964 1.046 965 
 1965 1.115 1.028 
 1966 1.179 1.083 
 1967 1.210 1.107 
 1968 1.248 1.139 
 1969 1.297 1.180 
 1970 1.434 1.289 
 1971 1.471 1.318 
 1972 1.498 1.339 
 1973 1.563 1.391 
 1974 1.663 1.471 
 1975 1.813 1.595 
 1976 1.964 1.712 
 1977 2.102 1.818 
 1978 2.344 2.011 
 1979 2.457 2.108 
 1980 2.602 2.238 
 1981 2.721 2.340 
 1982 2.936 2.525 
 1983 3.024 2.601 
 1984 3.224 2.773 
 1985 3.285 2.827 
 1986 3.317 2.855 
 1987 3.337 2.872 
 1988 3.422 2.946 
 1989 3.538 3.063 
 1990 4.010 3.381 
 1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică.

Vă prezentăm cuantumul pensiilor calculate, în exemplul nostru , conform Decretului 214/1977 și recalculate după prevederile Legii nr.119/2010 și OUG nr.1/2011:

-Șef de direcție = 9402 lei 
-Șef de serviciu = 6050 lei 
-Ofițer specialist = 4500 lei 
-Plutonier-adjutant = 2865 lei

Pensiile calculate conform Legilor nr.164/2001 și 179/2004 recalculate după această lege au următoarele cuantumuri: 
-Șef de direcție, pensionat în anul 2004 = 4230 lei – pensionat înainte de vreme 
-Șef de serviciu, pensionat în anul 2005 = 5045 lei 
-Ofițer specialist, pensionat în anul 2005 = 3507 lei – provenit din corpul subofițerilor 
-Agent 1 pensionat în anul 2005 =3134 lei 

La data de 16 decembrie 2010 a fost adoptată Legea nr.263 privind sistemul unitar de pensii publice, care a abrogat Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat și Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. Astfel militarii și polițiștii sunt asimilați sistemului public de pensii. 
De remarcat că determinarea cuantumului pensiei se realizează ca și la recalcularea pensiilor în condițiile Legii nr.119/2010 și a OUG nr.1/2011, cu mențiunea că stagiul complet de cotizare a fost stabilit la 25 de ani. 
Vârsta standard de pensionare este stabilită la 60 de ani. 
Vârsta standard de pensionare se poate reduce cu maxim 13 ani pentru cei care au lucrat în condiții speciale, însă vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 45 ani. 
Important de reținut este faptul că polițistul se putea pensiona mai înainte cu 13 ani față de vârsta standard de pensionare însă cumva era penalizat pentru că automat scădea punctajul mediu realizat și implicit pensia era mai mică. Dovada este faptul că mai nimeni nu s-a pensionat mai înainte de vârsta standard de pensionare. 
Precizăm că metodologia de calcul a cuantumului pensiei este asemănătoare ca și la aplicarea Legii nr. 119/2010, cu mențiunea că stagiul complet de cotizare a fost stabilit la 25 de ani.

Exemplu de cuantumuri ale pensiilor calculate conform Legii nr. 263 
- Șef de direcție = 6140 lei 
- Șef de serviciu = 5040 lei 
- Ofițer specialist = 3670 lei 
- Agent 1 = 2151 lei.

Menționăm că prin aplicarea Legilor nr.119 și 263 un rol determinant în stabilirea cuantumului pensiei l-au avut: 
- Vechimea în serviciu (după cum bine ne putem aminti că vârsta de pensionare putea fi redusă cu până la 13 ani, însă mai nimeni nu a solicitat pensionarea prin reducerea vârstei standard de pensionare, pentru că s-ar fi redus și cuantumul pensiei, deoarece în această perioadă nu ar mai fi realizat puncte) 
- Veniturile realizate în toată cariera.