Eroare Decret

După cum se cunoaște astăzi a fost emis Decretul prezidențial privind starea de urgență, care la art. 32, Anexa nr. 1 se prevede:

Art. 32 – (1) Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz. 
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

La art. 3 alin. (1) din Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se prevede că „Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.” 
Să înțelegem că polițiștii care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, nu beneficiază de majorarea salariului cu procentele prevăzute de L.19/2020, pentru că structurile de ordine publică nu sunt cuprinse în Decret? 

Atunci structurilor de ordine publică li se aplică prevederile art. 5 din Legea nr.19/2020 unde se arată că „Prevederile prezentei legi se aplica tuturor angajatilor din mediul public si privat.“ 

Deci se aplică și polițiștilor.

Noi considerăm că din eroare nu sunt prevăzute în Decret și structurile de ordine publică iar eroarea va fi îndreptată în Parlament.