Domnului Mircea DUȘA - Ministrul Administrației și Internelor

Domnule ministru, venirea dumneavoastră în fruntea ministerului a creat speranțe întregului efectiv al M.A.I. dar și a structurilor de ordine publică, deoarece în ultimii ani această importantă instituție a fost decredebilizată iar poliţiștii au fost în permanenţă jigniți și umiliți.

Încă de la începutul anului 2008 Ministerul Administraţiei şi Internelor, cel puţin pe segmentul de ordine publică, a fost vădit subfinanţat şi asta cu repercursiuni grave asupra siguranţei cetăţeanului.

În toată această perioadă angajații M.A.I. au trăit experiențe dramatice, deoarece fiecare șef a venit cu propria „reformă”, încât şi bruma de oameni cu experienţă care a scăpat nereformată nu a mai înţeles nimic, părăsind sistemul cu un gust foarte amar.

Domnule ministru, pentru că nu se pot obţine rezultate cu poliţişti blazaţi şi demotivaţi iar speranţa să nu se transforme în deziluzie, vă adresăm rugămintea să vă aplecaţi cu seriozitatea ce vă caracterizează asupra nevoilor ministerului şi implicit a efectivelor de ordine publică.

În acest sens vă propunem următoarele:

 • să faceţi tot posibilul să câştigaţi încrederea polițiștilor;
 • redarea demnităţii personalului din sistemul de ordine publică;
 • depolitizarea instituţiei, ocuparea funcţiilor de conducere să se facă numai pe criterii de competenţă, din rândul poliţiştilor respectabili, cu autoritate şi recunoscuţi pentru profesionalismul lor;
 • găsirea soluţiilor pentru acordarea sumelor de bani ce se cuvin poliţiştilor pentru drepturile de echipament aferente anului 2012;
 • iniţierea demersurilor pentru a modifica Legea nr.284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care nu realizează o ierarhizare echitabilă a nivelului de salarizare al poliţiştilor şi îndeosebi al agenţilor de poliţie şi ofiţerilor cu funcţii de execuţie, în raport cu responsabilitatea, complexitatea activităţilor, riscurile la care sunt supuşi, incompatibilităţile şi conflictele de interese;
 • structurile centrale din minister şi inspectoratele generale să se redimensioneze şi încadreze cu adevăraţi specialişti, în funcţie de rolul de reglementare, coordonare şi control ce ar trebui să-l aibă;
 • iniţierea împreună cu Ministerul Justiţiei, a unor acţiuni specifice puternic mediatizate, în oraşele şi localităţile rurale cu risc criminogen;
 • acţiuni specifice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice pe evaziune fiscală, pe sursele de ţigări, alcool, panificaţie şi nu acţiuni sterile în pieţe şi târguri, etc.;
 • reglementarea unitară a activităţilor de ordine publică: în prezent există trei dispoziţii;
 • revenirea la instituţia sectoristului;
 • delimitarea şi clarificarea unor competenţe pentru poliţie şi jandarmerie;
 • reglementare ca poliţia locală să-şi desfăşoarea activitatea sub coordonarea poliţiei naţionale;
 • asigurarea cu ritmicitate a carburanţilor pentru misiuni;
 • urgentarea aprobării în Parlament a proiectului de lege de modificare a Legii nr.61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, care a primit avizul comisiilor de specialitate din Senat și urmează comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, cameră decizională.

Domnule ministru, cu speranţa că aveţi o echipă managerială profesionistă care să lucreze pentru îndeplinirea obiectivelor, pentru binele instituţiei şi al angajaţilor ei şi că veţi pune stavilă ingerinţelor politice, vă asigurăm că poliţiştii vor fi alături de dumneavoastră.

Președinte

Florin - Ilie VÎLNEI