Domnului Mircea DUŞA-Ministrul administraţiei şi internelor

Analizând proiectul de Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.69/2009, supus dezbaterii publice, am onoarea să vă informez că poliţiştii de la toate eşaloanele consideră ca inoportună introducerea la art.18 a unui nou alineat, alin. (4), prin care se dă posibilitatea primilor 5 absolvenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- Facultatea de Poliţie, clasaţi în ordinea mediilor obţinute, să opteze pentru repartizarea în cadrul unităţilor aparatului central al M.A.I. sau chiar al inspectoratelor generale/similare, cu toate că acestea nu sunt prevăzute a fi exceptate.

Poliţiştii (lucrători cât şi şefi) nu concep ca absolvenţii să lucreze la eşaloane superioare sau intermediare şi consideră că aceştia, indiferent de media obţinută, trebuie să debuteze în carieră la cel mai mic eşalon, respectiv secţia de poliţie, poliţia orăşenească sau municipală aşa cum se procedează în celelalte poliţii europene.

Menţionăm că Federaţia Poliţiştilor SED LEX este în asentimentul poliţiştilor care consideră că absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să-şi înceapă cariera la cel mai mic eşalon. În acest sens considerăm că este elocvent Statutul judecătorilor şi procurorilor prin care este reglementată şi cariera acestora, carieră care începe la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea şi nu direct la o instanţă de nivel superior sau la Ministerul justiţiei.

Dacă avem în vedere că rolul unităţilor aparatului central este în principal de reglementare, coordonare şi control, apreciem că repartizarea în vârful piramidei, ca eşalon, a unui tânăr absolvent s-ar putea ca pentru el să constituie un mare handicap, datorită lipsei de experienţă iar pentru unitate să fie neproductiv, ca să nu mai spunem că poate o dată şi odată, că vrem sau nu, o orânduire a lucrurilor se va produce şi la acest minister năpăstuit, şi atunci fostul tânăr s-ar putea să „debuteze” în carieră, cam neplăcut ce-i drept, la primul eşalon, numai pentru faptul că i s-a dat posibilitatea cândva să aleagă într-un anumit fel.

Spunem aceste lucruri pentru că de 20 şi de ani fiecare ministru a venit cu propria-i reformă sau năstruşnicie uneori, şi s-ar putea ca unul cu capul pe umeri să aducă totuşi, cândva, lucrurile pe făgaşul normal.

Mai mult modificarea Ghidului carierei în preajma datei de repartizare a promoţiei de absolvenţi iulie 2012, lasă loc la interpretări.

Am dorit să vă prezentăm punctul de vedere, atât al poliţiştilor cât şi al organizaţiei noastre, cu rugămintea de a renunţa la completarea art.18 din Ordinul 69/2009 cu un nou alineat.