Dialog Social M.A.I.-28.02.2013

În şedinţa de Dialog social ce a avut loc la data de 28.02.2013, la iniţiativa ministrului Afacerilor Interne dl. Radu Stroe, la care au participat Federaţia Poliţiştilor SED LEX, conducerea ministerului, şefii direcţiilor generale şi şefii IGPR-IGPF, s-a reconfirmat plata restanţei la norma de echipament până la data de 31.03.2013.

De asemenea în cadrul şedinţei s-a luat în discuţie proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 privind Statutul poliţistului, urmând a fi supus dezbaterii publice.

Menţionăm că proiectul de OUG este îmbunătăţit în sensul că poliţistul şi familia sa beneficiază de protecţie specială în condiţiile legii.

Organizaţia noastră de sindicat a susţinut ca plafonul în limita căruia se acordă poliţiştilor indemnizaţia de chirie, să se stabilească anual, pe localităţi, în raport cu preţul chiriei practicat la nivelul pieţei din fiecare localitate.

În aceiaşi şedinţă dl. ministru Radu Stroe a dispus constituirea unei comisii formată din reprezentanţi ai MAI şi ai celor 3 organizaţii sindicale reprezentative la nivelul MAI şi structurilor subordonate, implicit şi organizaţia noastră, care să conceapă în termen de 1 lună, proiectul unui nou Statut al poliţistului.

Biroul Operativ