Dialog social

Delegația Federației Polițiștilor Sed Lex, condusă de președinte Florin Vîlnei, va participa miercuri, 20.06.2018, ora 09.00, la ședința Comisiei de dialog social, organizată de Ministerul Afacerilor Interne.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele proiecte de acte normative:

1. Proiectul de ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajați în Ministerul Afacerilor Interne;    

2. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției, precum și pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin O.m.i.r.a. nr. 599/2008;

3. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.

Biroul Operativ Sed Lex