Dezbateri lege Politia judiciara

Astăzi 20.09.2019, delegația Federației Polițiștilor Sed Lex, a participat la sediul M.A.I. la ședința Comisiei de dialog social, unde s-a luat în discuție proiectul de O.U.G. pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și pentru stabilirea condițiilor privind acordarea avizului conform organelor de cercetare penală special.

 

Pe marginea acestui proiect de act normativ s-au făcut propuneri referitoare la :

- simplificarea procedurilor de acordare a avizului de desemnare în poliția judiciară, sens în care:

 

• factorii de decizie din MAI și poliție să se întâlnească cu factorii de decizie din MJ și PG pentru a propune modificarea legislației astfel încât avizul să fie dat de:

 

▪parchetele de pe lângă judecătorii, sau;

 

▪parchetele de pe lângă tribunale, sau;

 

▪parchetele de pe lângă curțile de apel, sau pur și simplu polițiștii de poliție judiciară să fie desemnați de șeful inspectoratului județean de poliție. 

 

• propunerile de modificare și completare a L. 364/2004 să nu constituie o completare a Statutului polițistului în domeniul incompatibilităților și nu numai;

 

• să nu se înăsprească, aleatoriu, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească polițistul pentru a i se acorda avizul de poliție judiciară.

Ex.: La art. 2 indic.1(1)d) din proiect se prevede ca și condiție “are un comportament corespunzător principiilor care guvernează activitatea organelor de urmărire penală” iar la alin.(2) se prevede – Condiția prevăzută la alin. (1) lit. d) se evaluează pe baza sancțiunilor disciplinare aplicate polițistului, precum și a datelor și informațiilor privind săvârșirea de către acesta, cu vinovăție, a unor fapte de natură penală ori abateri judiciare;

 

• retragerea avizului de poliție judiciare să se motiveze;

 

• motivarea financiară suplimentară a polițiștilor cu aviz de poliție judiciară.