DEZAMĂGIRE

Aşa cum v-am informat încă de la constituirea comisiei paritare, formată din reprezentanţi ai M.A.I. şi ai celor 3 federaţii sindicale reprezentative, care a avut ca prim obiectiv, elaborarea proiectului Acordului colectiv, finalizat la data de 26.03.2013 vă informăm că în conformitate cu prevederile art 22 alin.(4) din H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiei paritare şi încheierea acordurilor colective, a fost constituită comisia de negociere a acordului.

Comisia de negociere este formată din reprezentanţi ai MAI şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative. De precizat că organizaţiile sindicale au desemnat pentru comisie câte doi membri, sens în care conform aceleeaşi HG au încheiat şi un acord pe care îl przentăm ataşat.

Zis şi făcut, adică am desemnat persoanele din partea organizaţiilor sindicale şi s-a constituit comisia care a trecut la negocierea Acordului colectiv. Astfel că după mai multe runde de negocieri a rămas în suspans un singur articol referitor la timpul liber corespunzător pe care trebuie să-l primească poliţiştii, pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă, duminică şi în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, articol care a fost inserat în proiectul de Acord de către comisia paritară şi a stîrnit discuţii aprinse la ultimele runde de negocieri, negocieri întrerupte de către angajator pentru documentări suplimentare.

La ultima rundă de negocieri s-a stabilit ca următoarea rundă să aibă loc pe data de 08.04.2013 ora 13,00 când aşteptam încheierea negocierilor Acordului colectiv, însă stupoare, la această rundă de negocieri  din patrea a două organizaţii sindicale, respectiv SNPPC şi Uniunii Forţa Legii reprezentantă de numitul Lincu Vasile, sau prezentat alte persoane faţă de cele nominalizate anterior în comisie.

În această situaţie, preşedintele comisiei de negociere domnul chestor Doru Dumitrescu a făcut apel ca cele două organizaţii sindicale să-şi respecte acordul încheiat şi să participe la runda de negocieri persoanele desemnate iniţial. Evident că cele două organizaţii sindicale nu au dorit să intre în legalitate, purtându-se discuţii sterile zeci de minute, şi astfel preşedintele comisiei de negociere a luat hotărârea suspendării negocierilor ca urmare a nerespectării de către cele două organizaţii sindicale a propriilor nominalizări pentru constituirea comisiei.

Reliefăm faptul că SNPPC a mai avut o tentativă de a nu-şi respecta propriile nominalizări pentru comisie, dar au intrat rapid în legalitate şi astfel runda de negocieri a putut avea loc.

Afirmăm că nu doream să prezentăm această situaţie pe si-teul organizaţiei, însă vedem că HOŢII STRIGĂ HOŢII şi trebuie să spunem lucrurilor pe nume.

Cele două organizaţii sindicale, de fapt, trag de timp pentru încheierea Acordului colectiv, întrucât conform celor negociate serviciile financiare nu vor mai reţine contravaloarea serviciilor telefonice şi astfel poliţiştii nu vor mai putea fi condiţionaţi şi totodată constrânşi să rămână în sindicat pe baza unor contracte dubioase de telefonie.

Apreciem că este ruşinos să te foloseşti de astfel de tertipuri pentru a întârzia definitivarea negocierii Acordului în vedrea atingerii unui scop mârşav, adică acela de ai ţine pe poliţişti cu forţa în sindicat, prin încălcarea legii.

În acest sens vă informăm că prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr.62 din 10 mai 2011 – Legea dialogului social sunt destul de clare  „Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală”, ori dumneavoastră ştiţi destul de bine ce se întâmplă în realitate.

Noi nu dorim negocierea şi semnarea unui Acord colectiv pentru grupuri de interese ci numai şi numai pentru interesele poliţiştilor indiferent de organizaţia sindicală în care activează sau nu.

Toţi poliţiştii trebuie să cunoască adevărata faţă a celor care spun că reprezintă poliţiştii (SNPPC-ProLex) şi să nu uităm faptul că în anul 2010 aceste organizaţii sindicale prin "reprezentanţii lor" au fost de acord cu conducerea M.A.I. semnând Ordinul privind disponibilizarea a 10.000 de poliţişti.

P.s.

- în cadrul organizaţiei SNPPC sunt zeci de poliţişti suspendaţi pentru activitate sindicală, fiind salarizaţi cu cel puţin 10.000 Ron lunar din cotizaţii, iar un agent de poliţie cu siguranţă desfăşoară mult mai multe activităţi dar pe bani mult mai puţini;

- organizaţia ProLex, reprezentată ilegal de vameşul Lincu încă din anul 2005, lucru constatat definitiv şi irevocabil de Tribunalul Bucureşti prin Decizia Civilă nr.542 din 22.02.2013, a devenit o organizaţie de familie, componenţa celor care "reprezintă" poliţiştii sunt vameşi, neamuri sau rude cu acest personaj frustrat ce a denigrat şi denigrează mereu, încercând cu disperare să-şi facă imagine pe spatele poliţiştilor.

Pentru o reorganizare a mişcării sindicale şi a acestor reprezentanţi, Federaţia Poliţiştilor SED LEX propune tuturor poliţiştilor sindicalizaţi să ia atitudine şi fondurile provenite din cotizaţii să rămână la dispoziţia organizaţiilor de sindicat constituite la nivelul unităţilor de poliţie. Nu mai este o soluţie ca banii să fie gestionaţi de către una sau mai multe persoane la nivel naţional, ci trebuie să decidă organizaţia teritorială cum şi pe cine plăteşte, care sunt priorităţile poliţiştilor, etc.

Mişcarea sindicală a avut de suferi şi va avea de suferi datorită acestor personaje care au dus în derizoriu ideea de sindicat, trădădând mişcarea sindicală în interesul personal. Este momentul ca să luăm atitudine faţă de cei care se fac că ne reprezintă.

Organizaţia noastră de sindicat nici pe depatre nu doreşte să intre în conflict cu alte organizaţii sindicale, ci am dorit să vă prezentăm adevărul în antiteză cu aberaţiile celor două sindicate.

Domnilor poliţişti, vă rugăm să trageţi dumneavoastră concluziile.