Despre abuzul in serviciu

http://portal.just.ro/64/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=871

Fapta inculpatului, psiholog cu drept de liberă practică, de a emite un aviz psihologic necesar înscrierii la şcoala de şoferi fără să consulte psihologic persoana solicitantă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu.

Psihologul cu drept de liberă practică are calitatea de funcţionar public strict cu privire la această activitate, de evaluare psihologică a persoanelor ce solicită un aviz necesar înscrierii la şcoala de şoferi, iar norma primară de drept încălcată este art. 23 alineat 3^1 din O.U.G. nr. 195/2002.  

(Curtea de Apel Brașov, Decizia penală nr. 374 din 12 iunie 2018, portal.just.ro)