Decontare vouchere de vacanță

În acest an personalului din M.A.I. i se vor deconta serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita a 1450 lei.

În această limită se decontează numai servicii turistice care constau în: cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement.

Menționăm că serviciul turistic de transport nu afectează decontarea cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia concediului de odihnă, așa cum se prevede la art. 5 din HG nr. 125 din 30 ianuarie 2003 cu completările și modificările ulterioare.

Articolul 5 (1):

Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.

(2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea din ţară.

Direcția Generală Financiară din M.A.I. a elaborat Metodologia de decontare a serviciilor turistice, pe care o anexăm, cu precizarea că modelul de raport va fi trimis unităților, probabil cu unele modificări față de cuprinsul acestuia din metodologie.

Pentru orice alte informații vă rugăm să ne contactați.

Echipa SED LEX