De ce numai la Americani?

În  poliţia din SUA există coduri etice pentu şefi, dintre care redăm codul etic sau dacă vreţi un decalog al sergenţilor de poliţie care are următorul conţinut:

„Mă angajez să fiu loial instituţiei, să adopt şi să aplic întocmai strategiile acesteia, să preiau şi să îndeplinesc directivele sale fără idei preconcepute.

Voi comunica şefilor mei ceea ce ştiu că este adevărat şi nu ceea ce le-ar plăcea să audă, îi voi întreba când nu cunosc exact ce se aşteaptă de la mine şi de la subordonaţii mei.

Voi fi loial cu subordonaţii, nu le voi pretinde să facă mai mult decât sunt eu capabil să fac, voi dovedi imparţialitate în aprecierea lor şi voi aplica cu discernământ măsurile disciplinare. Îi voi instrui cu privire la modul de reuşită şi misiunile ce le voi încredinţa, nu-i voi minţi şi nu le voi crea posibilitatea de a se sustrage măsurilor corecţionale. Le voi respecta opiniile cu fidelitate şi voi face tot posibilul în vederea soluţionării problemelor şi nemulţumirilor lor.

Voi fi un exemplu, corect şi loial propriilor mele principii. Voi accepta rolul de şef din motive bine întemeiate şi voi fi corect faţă de mine însumi. Îmi voi păstra o stare de sănătate fizică şi psihică bună şi îmi voi stabili standarde înalte de integritate. Mă voi strădui în permanenţă să realizez aceste obiective atât în ceea ce priveşte comportamentul meu, în timpul serviciului, cât şi în afara acestuia”.

Ce spuneţi ?

Considerăm că un asemenea cod ar fi bine venit şi pentru unii şefi din Poliţia Română, care pentru a fi pe placul superiorilor îşi „torturează” subordonaţii.

Desigur, un asemenea text ar da naştere la o sumedenie de comentarii, dar vă lăsăm pe dumneavoastră, şefi şi subordonaţi, să trageţi concluzia.

Sperăm să fie un ghid şi pentru unii din Poliţia Română.

Preşedinte

Florin – Ilie VÎLNEI