Cu timpul, nedreptatile vor disparea

Federația Polițiștilor SED LEX a susținut constant că sunt încă în vigoare acte normative care conțin prevederi ce îi nedreptățesc pe polițiști, fiind necesare adoptarea de noi măsuri.

În acest sens pe data de 16.11.2018, ora 13,30 la sediul ministerului este planificat a se desfășura ședința de dialog social, care are pe ordinea de zi și Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, care modifică unele prevederi din acte normative referitoare la drepturile polițiștilor puși la dispoziție și anume: încadrarea în grupe de muncă și acordarea concediilor de odihnă/studii și învoiri plătite.

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr. _________din_______________ 

pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane 
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul 

ORDIN: 
Art. I. – Alineatul (3) al articolului 4 din Normele de încadrare a polițiștilor în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005* se abrogă. 
Art. II. – Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul ministrului de interne nr.283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții** se abrogă. 
Art. III. – Litera c) a pct. 8.3 din Normele metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.438/2003***, își încetează aplicabilitatea în privința polițiștilor puși la dispoziție. 
Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
CARMEN DANIELA DAN