Contractul colectiv de muncă pentru PC

Federația Polițiștilor Sed Lex, pe baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, ca organizație sindicală reprezentativă, am negociat, la începutul acestui an, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unități din Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl anexăm.

Clauzele Contractului Colectiv de Muncă produc efecte pentru întregul personal contractual din unitățile M.A.I.

Biroul Operativ SED LEX